معرفی اماکن

معرفی اماکن (2)

در گذشته نیاز به آب مصرفی با ساختن آب انبارهای بزرگ تأمین می شد. این آب انبارها که عمل نگهداری را انجام می دادند همانند یک مخزن بزرگ برای آب عمل می کردند. همچنین با ساختن آب راهه های خاصی، آب ریزشی از باران را به سمت آب انبارها هدایت می کردند تا آب برای مواقع ضروری ذخیره شده باشد. اما امروزه برج های آب جای آب انبارهای گذشته را گرفته است .

این برج آب مربوط به دوره پهلوی اول است و در آبادان، میدان بوارده شمالی واقع شده و این اثر در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۳۴۹ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برای مشاهده با کیفیت بالا کلیک کنید

معرفی اماکن (0 فعال / 0 زباله دان)

درباره ما

بزودی

دوستان

منتخب

تنظیمات قالب

رنگ قالب

Cyan Red Green Oranges Teal

طرح بندی

وسیع جعبه قاب دار لبه دار
نمونه هایی برای طرح بندی : جعبه ، قاب دار ، لبه دار
بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. مشاهده جزئیات